Marathon Zeeuws-Vlaanderen

21 & 22 april 2018

Disclaimer

Het auteursrecht op deze website berust bij Sticchting Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen, tenzij anders aangegeven.

Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.